AMATOR RADIO
  BALUN NEDiR?
 
 
BALUN NEDiR?

BALUN NEDİR?
NE İŞE YARAR? NASIL YAPILIR?

http://www.qsl.net/ta1ka/balun/balun.htm

**********************

BALUN

BALUN

Her anten sisteminin, fiziki modeli ne tip olursa olsun, besleme hattının bağlandığı noktada uygulanan frekansa bağlı olarak belli bir empedans değeri vardır.Problem, antenin bu giriş empedans değerini besleme hattının empedans değerine uygulamakta görülür.
Ancak bir anten sisteminin besleme noktasındaki empedansı her anten tipi için kesin doğrulukta olmayabilir..Ayrıca herhangi bir tip besleme hattı herhangi bir tip anten için kullanılabilir, çünkü empedans uygulamak için çok çeşitli usuller bulunmuştur.
Balanslı bir anteni, yani hiçbir tarafından toprağa bağlı olmıyan (Dengeli)bir anteni balanssız yani bir nakili toprağa bağlı (Dengesiz) bir besleme hattı ile beslemek için BALUN denilen transformatorler kullanılır.Balun kelimesi Balanced-Unbalanced kelimelerinin BAL ve UN harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir kelime olduğunu hepimiz biliyoruz..Kısaca yaptığı iş, dengeliden dengesize ve tersi transformasyonu sağlamaktır.
Diğer taraftan bir besleme hattı için en uygun pratik yük , bir antendir ve bu anten birçok
durumlarda dengeli (Balanced ) olacaktır..Bir diğer deyişle besleme noktası anten boyuna göre simetrik olmalıdır...Buradan şöyle diyebiliriz ,dengeli bir anten dengeli bir besleme hattı ile beslendiği takdirde toprakla olan simetrisini koruyabiliriz ve böyle olduğu takdirde besleme hattında oluşacak dengesiz akımlardan doğacak istenmeyen RF yayınını önleyebiliriz
Besleme hatlarındaki bu RF yayınını önlemek için hattın özelliklerini değiştiren birçok enstrüman yapılmıştır.Bir çoğumuz anteni koaks kablo ile besliyor,çünkü radyo odasına kadar açık çift hat çekmek ve bunu bir Tuner’a bağlamak çok daha zordur..Koaks kablo ile beslemek demek dengesiz (Unbalanced) bir besleme hattı kullanmak demektir eğer antenimiz dengeli (Balanced) bir anten ise ,mesela bir Dipol anten ise bu takdirde balanslı yükü ,balanssız hattan izole edecek, izole ederken azami takat transferini de sağlayacak bir transformatöre gereksinimiz var demektir , bu işi yapan aletlere BALUN diyoruz..Balanslıdan balanssıza ve balanssızdan balanslıya diğer bir deyişle dengeliden dengesize , dengesizden dengeliye geçişi ve azami güç naklini gerçekleştiren transformatör..
İki ucu açık yani toprakla temasta bir yerlere bağlı olmayan anten ki burada inceleye-
ceğimiz anten bir yarımdalga dipol olacaktır böyle bir anten kendiliğinden balanslı bir antendir. Bu antenin orta ucunu açıp buraya çift nakilli bir besleme hattı bağlarsanız böyle
bir sistem dengeli ,balanslı bir sistem olur..Ancak bu anteni bir koaks kablo ile beslerseniz
sistem artık balanslı değildir çünkü koaks kablonun orta ucu, genellikle sıcak uç da deniyor,
antenin bir yarımına ,koaks kablonun şildi ise antenin diğer yarımına bağlanacaktır.Böylece
antenin dengesi bozulmuş olacaktır.Bu durumda RF akımı iç nakilden aktığı gibi ,şildin bağlı olduğu taraftaki RF akımı koaks kablonun dış yüzeyinden de akacaktır Akım olan yerde
manyetik saha oluşur ,burada kablo dışında meydana gelen sahanın iç nakil boyunca meydana gelen manyetik saha tarafından nötralize edilmesi imkansızdır çünkü şild bu manyetik sahanın dışarıya etkili olmasını önler dolayısı ile nötralizasyon mümkün değildir.
Eh mümkün olmazsa ne olur? Ne olacak koaks kablonun şildi boyunca RF radyasyonu olacaktır.Bu olay , faydalı gücün kaybına, istenmeyen TVI meydana gelmesine, dipol antenin yayın patern simetriğinin bozulmasına, ERP’nin azalmasına vs..vs.. sebeb olacaktır..
Neticede Balunlara bakacağız , hangisi bizim antene uygun gelecek ise onu seçmek üzere
Gözümüzü açacağız , yalnız uygun gelmekle kalmayarak yapımı kolay, ekonomik, montajı kolay, ağırlık bakımından eğer mesela dipol antenin ortasına yerleştirilecek ise antenin taşıyabileceği tipleri tercih etmek gerekecektir.
Balunlar , Hatti (Linear) balun, Voltaj balunu , Akım ((Şok (Choke)) balunu olmak üzere çeşitlidirler..Bunlarda hava göbekli , Ferrit göbekli olarak yapılabilirler..Koaks besleme hattı kullanan bir dipol anten için en basit 1:1 hava göbekli balun yapmak için koaks besleme hattının bir bölümünü balun olarak kullanabiliriz..Bunu uygun çap ve boyda pvc borunun üzerine 5 ila 6 metre uzunluğunda koaks kabloyu muntazam sararak yapabiliriz..(Çirkin balun) .Böylece dış hattaki akım yani şild akımı bu bobinin yüksek empedansı ile karşılaşacağı için çok cüzi bir miktara inecek, iç hattaki akım devam edeceği için ½ dalga dipol antenle balanssız besleme hattı kullanmak mümkün olacaktır
Bir halatın düz bir demet gibi sarılmasına benzer şekilde sarılan bir demet koaks kablo üç bandda çalışmayı mümkün kılacak kadar geniş bir rezonans gösterecektir.Bazı farklı şekiller tüm HF bandında tesirli olabilirler. Eğer tek bandda çalışılacaksa bu takdirde koaks bobini bu bandda rezonansa gelecek ölçülerde sarmak gereklidir.
Aşağıdaki tabloda tek band için etkili olan hava göbekli balunların ölçüleri verilmiştir :

Frekans (MHz) RG-213, RG-8 RG-58
-------------------------- ---------------------------- -------------------------
3.5 22 ft- 8 tur olacak 20 ft – 6 ila 8 tur olacak
7.0 22 ft – 10 tur 15 ft - 6 tur
10 .0 12 ft – 10 tur 10 ft – 7 tur
14.0 10 ft – 4 tur 8 ft – 8 tur
21.0 8 ft – 6 ila 8 tur 6 ft – 8 tur
28.0 6 ft – 6 ila 8 tur 4 ft – 6 ila 8 tur

Çoklu bandlar için tablo :

Frekans (MHz) RG-213, RG-8 , RG-58, RG-59, RG-8X
------------------- ---------------------------------------------------------
3.5 – 30 10 ft – 7 tur
3.5 – 10 18 ft – 9 ila 10 tur
14 – 30 8 fit – 6 ila 7 tur

Bütün bu ölçü ve sarım sayıları çok kritik değildir..Bobinler antenin besleme noktasında olmalıdır..Bir şekilde bu noktada sağlam bir Teflon lehimleme parçasını zaten mutfaktan
Hanıma çaktırmadan yürüteceğimiz doğrama teflonundan keseceğiz.Çap ölçüsü verilmemiştir çünkü kablo uzunluğunu sarım sayısına böldüğünüzde her sarım için kaç ayak(foot) kablo kullanacağınız ortaya çıkacaktırş..Geri kalanı, bobini muntazam bir şekilde sarmak ve etrafını. uygun bir bandla sıkıca sararak kapatmak olacaktır böylece derli toplu bir bir bobin olacaktır.
Ferit nüveli balunlar tüm HF bandında yüksek empedans sağlıyabilirler, bunlar iki iletken yanyana (bifilar) düzeninde veya tek koaks kablodan sarılabilirler..Çubuk veya toroidal feritler kullanılabilirler..Bu tip balunun kullanıldığı besleme hattındaki anten akımı çok azdır.
Ancak yüksek takatlerde kullanılacak bu tip balunlar ısı yükselmesi kontrol edilmelidir, eğer ferit göbek fazla ısınıyorsa sarım sayısı arttırılmalı veya ferit nüve daha büyük ölçüde ki bir nüve ile değiştirilmelidir..Toroidal nüvede 8 – 10 sargı , çubuk nüvede10 ila 15 sargı
Tüm HF bandı için etkili olacaktır..
Bu bilgileri muhtelif kaynaklardan balun bahsindeki tartışmaya çözümde katkıda bulunmak ve balun yapacak arkadaşlarıma yardımcı olmak için derledim.Faydalı olabildimse çabalarıma değmiş demektir.
Herkese İzmirden SELAM.
Vy 73’s de Özhan..TA3BQ

***************************

CiRKiN BALUN

ÇİRKİN BALUN

Geçen gün Siteler arasında sörf yaparken çok enteresan bir yazıya rastladım.Yabancı bir radyo amatörü arkadaş bir balun tarifi vermiş çiğ köfte tarifi verir gibi anlatmış bu benim çok hoşuma gitti umarım sizin de böyle bir baluna ihtiyacınız vardır veya ilerde olacaktır. Çirkin balun bir PVC boru üzerine yanyana sarılmış RG-58 koaks kablodan meydana geliyor..Böylece ilk etapta toroid trafo yada ferit çubuktan kurtulduk..Emaye telden de kurtulduk..
Balun kullanmamızın sebebi hepimizin bildiği gibi BALanslı bir anteni UNbalans bir kablo ile besleyebilmektir..Birinin BAL'ı ile diğerinin UN'unu birleştirerek BALUN kelimesini çıkarmışlar..Bazı arkadaşların bu kelimeyi ( Balum ) bazılarının da ( Balon) şeklinde okuduklarını duyuyorum.Arkadaşlar kelime olduğu gibi ( Balun ) olarak TA' ların radyo amatör lisanına girmiştir lütfen okunuşunu bozmayalım.
Verici antenlerinde Çirkin balun ( Ugly Balun ), koaks kablonun şildi üzerinde akmaya çalışan RF akımına yüksek empedans gösterek bu akımı durdurmakta, bunu yaparken de sürücü ( driven ) elemanın iki tarafında ki akımın eşit olmasını sağlamaktadır.Zaten balundan istenen de budur.
Beam antenlerde sürülen (driven) elemanın iki tarafındaki akımın eşit olması yayın paterninin bozulmaması bakımından önemlidir, bunu sağlamak için balun kullanmak durumundayız.Doğrudan koaksla beslenen tüm antenlerde koaks kablonun yayın yapması ile önemli kayıplarla beraber, tüm bu antenlerin yayın paternleri beklediğimizden farklı olacaktır. Ayrıca bu besleme kablosunun yayın yapması ile EMI ortaya cıkacak ve TVI başlıyacaktır.
Şimdi 160-10 metre bandında rahatça çalışabilecek olan bu çirkin 1 : 1 şok balunun ( choke balun) yapımına bir göz atalım. 18 ila 21 feet ( 5,5 metre – 6,5 metre ) RG-58 koaks kabloyu uygun çaplı bir PVC borunun üzerine yanyana sıkı sarımlarla saralım.Borunun çapı 3 - 5 inç ( 7,5 cm -12,5 cm ) olabilir ve uzunluğu belirtilen kablonun yanyana sıkı sarımına yetecek kadar olmalıdır, kablo uzunluğu 5,5 metreden az 6,5 metreden çok olmayacak uzunlukta kesilmelidir . Sarım sayısı önemli değildir kablonun uzunluğu önemlidir çünki kablonun empedansı sarım sayısına değil uzunluğuna bağlıdır. 50 cm uzunluğunda 12,5 cm çaplı boru bence uygun olacaktır eğer boşluk kalırsa o kısmını kesebilirsiniz.Borunun iki tarafında koaks kabloyu birer kelepçe ile PVC boruya bağlamak gerekir, ayrıca üzerine uygun bir plastik kılıfta geçirilebilir. Şok balun için RG-213 kablosunu da kullanabilirsiniz ancak bence büyük ve ağır olacaktır.
Tel dipol antenlerde ortadan destek sağlayabilirseniz RG-213 bu şok balun için daha uygun bir kablodur.
Bazı arkadaşlar bu tip koaks şok balunu bir demet halinde sararak yaparlar, ancak bu tip demet şok balunlarda ilk ve son sargılar birbirine çok yakın olabilirler bu takdirde balunun dağıtılmış kapasitansı artacaktır bu artış RF kaybı bakımından koaksın zayıf vinyl örtüsünü yüksek RF akımına maruz bırakacaktır bu durumda bu olay o noktada koaksın tahrip olmasına sebeb olabilir..Bu bakımdan ilk ve son sargılara dikkat edilmesi birbirinden en uzak taraflarda olacak şekilde sarılması gerekir.
Bu çalışmayı yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Neticeden bizleri de haberdar ederlerse memnun oluruz ve en azından diğer arkadaşlarımız bu denemelerden yararlanırlar düşüncesindeyim.
Selam ve sevgilerimle,
73’s de Özhan TA3BQ

********************

BALUN NEDİR? NE İŞE YARAR? NASIL YAPILIR? Hazırlayan: Metin Korkmaz, TA1ED

Balun nedir?bir çok radyo amatörünü ilgilendiren bu soru şöyle de sorulabilir:toprak referans olarak alındığında dengeli bir empendas,örneğin bir dipol   antenin empendansının dengelenmemiş bir amatör cihazın çıkış veya girişine uydurulması nasıl gerçekleştirilebilir?

Uygulamada balun kullanarak bu problem basitçe çözümlenebilmektedir.aşağıdaki satırlarda bu konuda bir radyo amatörüne gerekli olan bilgileri sunmaya çalışacağız.

KULLANMA NEDENLERİ

a-balunlar,kullanılan anten empendansında bir değişiklik yapmak için,

b-dengeli yükleri dengesiz yada dengesiz yükleri dengeli hale getirmek için,

c-istenmeyen frekansları bastırmak için kullanılır.

Gerçekten,a-antenlerin empendansları vericiyi antene uydurmada bir çok zorluklar ortaya çıkarırlar.ölçülen empendans  anten iniş kablosunun uzunluğuna bağlı olarak da değişebilir.

Bu değişiklik  kullanılan ucuz SWR-metre'lerde görülmez.

b-empendans uyumsuzluğunda bir simetrik anten örneğin bir beam antenin her iki yarısına istenmeyen akımlar dağılırsa bu çevreyi de etkileyen bir takım sonuçlar doğurur.örneğin :vericiden itibaren koaksiyel iniş kablosundan HF akımları yayılabilir.SWR-metrenin gösterdiği ölçümlerde hatalar ortaya çıkabilir.bu istenmeyen HF akımları çevredeki cihazlarda,örneğin kendi vericimizin

mikrofon girişindeki LF karıştırma ile ,komşularımızın TV'lerinin dedektörlerin deki karıştırmalar(TVİ-SARKMA= ENTERFERANS)gibi problemler yaratabilir

.c-bu iki önemli noktadan başka balunlar antenle iniş kablosu arasında,tam bir izalasyon gerçekleştirir.BU İSE ANTENİMİZDE MAKSİMUM BANT GENİŞLİĞİ ELDE ETMEMİZİ SAĞLAR.

İyi bir balun anten sistemindeki aşağıda belirtilen riskleri giderebilir.

a-istenen HF akımlarını koaksiyel iniş kablosu ile bir dipol ya da beam antene verir ,

b-koaksiyel iniş hattı üzerindeki geri dönen HF akımlarını yok eder.dengeli antenlerde iniş 'de daima balun kullanılmalıdır.1/1 balun (50ohm /50 ohm yada 75 0hm/75 ohm)   (1)

BALUN ÇEŞİTLERİ      

1/1  balun dipol ve beam antenlerde kullanılır.

1/2 balun delta loop antenlerde kullanılır.

1/4 balun  katlanmış dipol  antenlerde kullanılır.

1/6 balun  koaksiyel beslemeli windom antenlerde kullanılır.(fd4 types)

1/10 balun besleme noktası enpendansı 250...1000 ohm  arası olan  simetrik antenlerde kullanılır

1/12 balun  uzun mesafeli koaksiyel  kablolarda, 600 ohm paralel tel hatlarda rf enerji transferi için kulllanılır.(2)

 

BALUN YAPIMI

1/1 balun yapımı

 

 FOTO 1

Burada  TA3BS tarafından dizayn edilmiş ,uzun,yuvarlak ferit kömür üzerine sarılan kolaylıkla yapabileceğimiz  1/1 oranında bir balun örneği görülmektedir.

Bu balunu aşağıda ölçülerini verdiğimiz dipol antenlerin yapımında kullanabilirsiniz.tabii bu arada hepimizin bilmesi gereken bir konu anten boyunun nasıl hesaplanacağıdır,bunun için temel formülümüz ışık hızının frekansa bölünmesi ile elde edilir.

                                                   300

DALGA BOYU(LAMBDA) = --------------

                                               F(MHZ)

Çıkan sonuç antenin tam dalga boyudur.fazla yer tutacağın dan LAMBDA/2,LAMBDA/4 gibi anten boyları seçilebilir.dipol antenler genellikle maliyetlerinin düşük olması ve montaj kolaylığı gibi nedenlerle tercih edilmektedir.sekil-1 de tüm bantlarda kullanabileceğiniz dipol anten ölçüleri mevcuttur.bu tabloda anten boyu%5 daha kısa olarak hesaplanmıştır.(3)

(tablo yarım dalga  dipol İçindir)

 

BAND                MERKEZ                     UZUNLUK                                  

                         FREKANS                     METRE            

160                      1.85                            77.10             

160                      1.95                            73.15

80                        3.60                            39.62

80                        3.80                            37.54

40                        7.15                            19.98

30                       10.12                           14.10

20                       14.15                           10.10

17                       18.12                            7.87

15                        21.20                           6.73

12                        24.93                           5.72

10                        28.60                           4.98

 6                         50.20                           2.80

 

 

 

FOTO  2

yukarıdaki resimde ,       TA3BS ,TAHSİN beyin tarifine göre .tarafımdan sarılmış 1/1 balun görülmektedir.

 

TOROİD ÜZERİNE 1/1 BALUN SARIMI

Aşağıdaki şekilde de DK7ZB,MARTİN STEYER isimli birAlman amatörü tarafından yuvarlak ferit kömür üzerine sarılmış ,1/1 balun'un yapım şekli gösterilmektedir:(4)

İhtiyacımız olan malzemeler.

İç çapı:22mm

Dış çapı:37mm

Yükseklik :23 mm olan pembe renkli toroid( piyasamızda önce bunu buldum ve kullandım.)

3 adet 70 cm uzunluğunda 1.2mm kalınlığında emaye bobin teli ,

1 adet so 239 dişi konnektör.

Yapacağımız ilk işlem 3 adet 70 cm uzunluğundaki emaye kaplı bobin telini birbirlerinin üzerine bindirerek kıvırmak olacak. Daha sonra tek parça haline getirdiğimiz bu tel, şekilde görüldüğü gibi toroid üzerine  7 tur sarılacak .bu işlem bittikten sonra sardığımız balun un alt ve üst tarafta kalan her üç ucu da bir eğe veya falçata ile lehim yapılacak yerleri kazınacak.son olarak temizlenen bu uçlar şekilde görüldüğü gibi işaretlenerek,gerekli bağlantılar yapılacak.

 

FOTO 3

 Toroid üzerine 1/1 balun sarım şekli

 

FOTO  4

1/1 balunun  bitmiş hali

 

 

1/6 balun yapımı

ihtiyacımız olan malzemeler:

iç çap:22 mm

dış çap:37mm

yükseklik:23 mm  olan  pembe renkli toroid

1 adet  75 cm uzunluğunda 2,5 mm emaye bobin teli

1 adet so 239 dişi konnektör.

 

FOTO  5

Şekilde görüldüğü gibi ve sekilde gösterilen yönden  başlayarak  2 adet bobin telini yanyana 12 tur  sıkıca toroid üzerine sarılacak,sarım bittikten sonra alt kısımda kalan  A ucu,üst kısımda kalan B ucuyla birleştirilerek  anten konnektörü  şase kısmına  lehimlenecek.

Yine üst kısımda kalan B kısmı 10.turdan anten konnektörü  orta ucu için uç çıkarılacak. Toroid üzerinde  kalan diğer iki uç anten telleri için bağlantı uçları olacak

 

  

  FOTO 6

 1/6 balun'un uçları işaretlenmiş şekli

 

 

 FOTO 7

 1/1 balun'un bitmiş hali

  

 

YAPTIĞIMIZ  BALUN U NASIL TEST EDECEĞİZ?

 Yapmış olduğumuz,1/6 balun 300 ohm anten empendansını 50 ohm verici empendansına çevirir.

Onun için balunun 50 ohm  kısmını iyi bir SWR METRE ile vericimize bağlıyoruz. (burada iyiden kasıtım SWR METRE nin  0-30 mhz bant genişliği olması)

Balunun anten yazan kısmına da  şekilde görüldüğü gibi, 2w   2.2  kohm 5 adet, 2w 1 kohm  1 adet direnci paralel bağlayarak yaptığımız  dummy load ı bağlıyoruz.

Denemenin en kırıtik  malzemesi olan bu dummy  load  ı iyi bir dijital ölçü aletiyle ölçtüğümüzde 300 ohm değerini mutlaka okumalıyız.

İlk önce 28 mhz den başlayarak amatör frekansların bant ortalarında baştan düşük güç ile(AM modunda  5- 10w)             TX  yaparak, SWR değerlerini bir çizelge haline getirip,çıkan sonuçları kontrol ediyoruz.eğer ilk ölçümde balun'da istediğimiz sonucu alamaz isek,konnektörün sarım üzerinde bağlandığı nokta değiştirilerek gerekli düzeltme yapılır. daha sonra SWR değerinin kabul edilebilir derecede olduğunu gördüğümüzde SSB modunda  yüksek güçle aynı işlemi tekrar ederek ,yeni bir değerlendirme yapıyoruz. En uygun SWR değerine ulaştığımızda  işlem bitmiştir

aşağıda fotoğrafı görülen 1/6 balun 'un dummy load ile  SWR  ölçüm değerleri:

 

FREKANS:                 S.W.R

28500  KHZ                   1.5

24950  KHZ                   1.4

21250 KHZ                    1.4

18125 KHZ                    1.7

14200 KHZ                    1.2

10100 KHZ                    1.1

7050   KHZ                    1.1

3700   KHZ                    1.1

1800   KHZ                    1.1  

Ölçümler normal çıktı,balun'umuz 1,8 ila 30 MHZ arasında çalışıyor.bu 1/6 balun'u kullanarak nasıl bir anten yapabiliriz?.benim size tavsiyem,halen kendimin de kullandığı ve tarifini verdiğimiz şekilde sarılmış 1/ 6 balun ile yapılmış FD4 multi band  windom anten olacaktır. Alman FRITZEL firması tarafından üretilmekte olan bu antenin  ideal çalışma ortamı için  balun' un ve aşağı iniş noktasının(orta noktanın)yerden yüksekliği 11M.,kısa tarafın yerden yüksekliği 8M.,uzun tarafın 3M. Olması gerekmektedir (2) ancak bu anteni düz bir hat şeklinde monte ederekte  kullanabilirsiniz .hatta yer probleminiz varsa anteni Z şeklinde de monte edebilirsiniz.bu antenin boyu biraz uzun olmakla beraber,bilhassa 40 m bandında verimi oldukça iyidir.

 

80,40,20,17,12,10 M. BANDLAR I İÇİN WİNDOM ANTEN

 

FOTO  8

İhtiyacımız olan malzemeler:

42metre 2-3 mm kalınlığında bakır tel( üzeri plastik ile kaplı çelik telde kullanabilirsiniz)

2 adet izalatör

1 adet 1/6 balun

4 adet metal kablo klipsi

 

aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kısa taraf olarak 13.8metre.uzun taraf olarak 27.7metre bakır teli keserek balun ve izalatörler ile bağlantılarını yapıyoruz.ben balun'u koymak için plastik bir buat kutusu ,tel olarak ta üzeri plastik ile kaplı çelik tel kullandım.buat kutusunu ve asma halkasını da hava şartlarına dayanıklı bir yalıtkan levha ya  monte ettim . yaptığımız antenin her türlü hava koşullarında ve uzun yıllar kullanmak istediğimizden,bağlantılarını  ve izalasyonunu  çok iyi yapmamız gerekir.bu antenin orijinal boyutu toplam 41.5 metredir. Antenin uzun ve kısa kolunun bağlantılarını biraz toleranslı olarak(25 cm kadar uzun ) bağlarsanız ,anteni monte ettiğinizde SWR problemi olursa ,band ortalarına göre fazla bıraktığınız  uç kısımları azar azar keserek  SWR ayarı yapabilirsiniz.

 

DEĞERLENDİRME:

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım konularda anlatılanların hepsi denenmiş ve çıkan sonuçlar buraya aktarılmışır.merak ettiğim konuları önce araştırdım ,inceledim.sonra bulabildiğim malzemeler ile uygulamalarını yaptım.ancak sizin yaptığınız denemelerde istenilen sonucu alamadığınızda hayal kırıklığına uğramayın .çıkan sonuçları bana yazın .kullandığınız malzemenin toleransı (misal,balun da toroid halkanın çalışma frekans aralığı,veya anten için kullandığınız  telin yada kablonun hız faktörü (velocity factör) çıkacak sonuçları değiştirecektir .denemelere devam edin. Olumlu sonuçları mutlaka alacaksınız. radyo amatörlüğünün bir yönü de araştırma ve geliştirme değil midir?.

 

 

 

FOTO  9 

1/6 balun test'i için kullandığımız  dummy load

 

 

   YARALANILAN KAYNAKLAR:

 

(1)Radyo ,tv ,elektronik dergisi(TRAC yayını)  1979 yılı 82.
sayı sf.27-33.QTC 1975/9 dan çeviren RÜÇHAN ÖZATAY

(2) Fritzel-shortwave amateur radio antennas sf 4-10,11,12

(3) EDRAED yayını radio handbook  s 3/174

(4) Funk amateur sayı  8/98 sf 971

DERLEYEN:  TA1ED / Metin KORKMAZ---------FOTOĞRAFLAR: TA1CM / Mehmet ÇEVİK

 
********************
 
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ARADIGINIZ BULAMADIGINIZ SiTE VEYA DOKUMAN VARSA BANA BiLDiRiNiZ 73s